Her er en oversikt over våre produkter.

Dokumentverktøy

EndNote, Clue, Article Galaxy, MathTypeScientific Word og Power PDF

Matematikk

Mathcad Prime 5.0, Abaqus, Scientific WorkplaceMathType, GAUSSTI-Nspire og Scientific Notebook.

Statistikk og Data Analyse

NVivo, NVivo Transcription, SPSS, SigmaPlot, Systat, Stata, GAUSS, EViews, StatTransfer, GraphPad, XLSTAT and SigmaStat.

Kjemi og Laboratorie

PerkinElmer ChemDraw and ChemOffice

Prosjekt og Planlegging

MindManager, Mindomo, XMind

Utviklingsverktøy

Embarcadero, Intel Software, PGI Compilers & Tools, Other

Databaseverktøy

Monitoring & Performance, Backup & Administration, Security & Compliance, Database Management Suites, Design & Architecture, Database development, Database Development Suites, Infrastructure performance, Application performance

Hovedprodukter

  • EndNote

  • NVivo

  • Mathcad

  • SigmaPlot

  • Stata

  • Embarcadero

  • Intel

Produktoversikt